Church front

Добре дошли на страницата на Македоно-българската източно-православна църква Света Троица в Торонто.

Църквата е предимствено религиозно и духовно средище с допълнителни културно-образователни функции. Тя не е обвързана с поддръжка на никоя политическа кауза, идеология, организация, група или държава.

Света Троица е място за молитвено и социално общуване на източно-православни християни с произход от Македония, България и Канада. Църквата е член на Българската Източно-православна Епархия със седалище в Ню Йорк.

Църковната община Света Троица е регистрирана организация с идеална цел и се управлява от членовете чрез гласоподаване на общо събрание на демократичен принцип. Епархията в качеството си на наш църковен предстоятел ни осигурява канонично ръководство. Църквата набира средства чрез дарения, наеми, треби, тайнства, годишния базар, продажба на свещи и календари, групови чествания и други празненства.

Наскоро ремонтираната зала в приземния етаж на църквата се отдава под наем за културни мероприятия, както и за частни тържества.

Poseshtenie Avraam
Holy Trinity Stamp

НАЧАЛО | ИСТОРИЯ | ЗА НАС | ЗАЛА | КАЛЕНДАР-СЪБИТИЯ | ДАРЕНИЯ | КОНТАКТИ
© 2011. Македоно-българска източно-православна църква Света Троица. Всички права запазени.