Parish

"Роден език и родна църква. За какво друго се върши
тази дейност, ако не за да се спаси българщината в
Македония от погиване?"

Любен Димитров,
Председател на Македонската Патриотична Организация
в-к Македонска трибуна, 1944

icon

Миналото на църковната община "Св. Троица" е богато на събития и обрати. Във всички нейни етапи тя отстоява и утвърждава канонична и идейна чистота и продължава да следва патриотичния дух на нейните основатели.

Днешните поколения енорияши помнят и тачат с благодарност своите предци в България и Македония и се прекланят пред борбата им срещу отоманско, гръцко и сръбско подтисничество, за културно възраждане и за независима, национална църква.

Предшественик на днешната ни църковна община е църквата "Св. Георги", основана през 1940 година от протойерей Васил Михайлов. На 22 октомври 1973 г. се основава сегашната Македоно-българска църковна община "Св. Троица" като част от Руската Задгранична Църква. Първоначалните членове са около 300. Българският свещеник Васил Михайлов продължава да служи като неин енорийски пастор до края на живота си през 1981 година. Той е обичан и уважаван от паството.

30 ноември 1973 година. Важен етап е учредяването на Религиозно-образователното Обединение (Тръст) към църквата "Св. Троица". Започнал с нулев начален капитал, Тръстът набира за кратък срок 46 хиляди долара от дарения на енорияши. Декларацията за попечителство на Тръста определя целите му:

Предназначението на активите на Тръста и на приходите от него е за благотворителни, религиозни и образователни начинания и по-специално за:
bulet point изграждане и оперативна дейност на Център за религия и образование на православни християни от България и Македония
bulet point православна църковна просвета
bulet point изследвания и разпространение на знания по историята на народа на Македония и България
bulet point публикация и разпространение на литература, филм и други подходящи медийни продукти с оглед на предходните задачи.

27 май 1976 година. Покупка на англиканската църква "Св. Рождество" (Holy Nativity) на днешния адрес 201 Monarch Park Avenue на цена 350 хиляди долара. Голяма част от средствата са набрани от дарения, 40 хиляди идват от продажба на закупени преди това терени за строеж на Warden Avenue. Oсвещаване на храм "Св. Троица".

1976-77. Основен ремонт на сградата и приспособяване за целите на православен храм е извършен от уважавания строителен инженер и предприемач Георги Симеонов. Много заслужил в организацията и в началния период на учредяването е Христо (Крис) Кизов. Иконостасът (изграждане и изписване от Никола Ковачев), нови прозорци, хоругви, църковни приспособления и утвари са дарение от богомолци:
bulet point Никола Шайков, Ник Стефанов, Лари Королов, Ламбро Лазар Королов, Борис и Славка Димитрови, Доне и Ел. Чалеви, Вангел, Софа и Мери Велкови, Ник, Люба, Стивън Велкови, Филип и Димана Вучкови, Пандо и Дафина Хр. Перелови, Пенчо и Христина Хр. Перелови, Иван и Верка Симеонови, сем. Дечо Балканов, Стоян и Люба Танушеви, Стефан и Тодор Малинови, Никола и Дита Михайлови, Спас и Зорка Услис, сем. Зоя Дане Перова, Лазар и Живка Цафарови, Мария Пенчо Новачкова, Кирил и Колумбия Михайлушеви, Кръстю и Вангелия Дзундзурови, сем. Спас Запрев, Боб и Олга Кели, свещеноиконом Васил и презвитера Райна Михайлови, Стоя Павлова, Димитър и Фана Ацеви, Кирил и Венера Аргилови, Асен и Фрида Коцеви, Атанас и Мария Икономови, Тошко Цилев, Лимонка и Никола Бояджиеви, Лазар и Кица Королови, Стоян и София Пейкос, Вангел и Еленка Вучкови, Гичо и Тами Гулини, Панайот и Доца Бойчевски. Семейство Коларови направи дарение на главната олтарна икона „Св. Троица” в памет на родителите им Илия и София Арабаджиеви и Васил и София Янкови.

Август 1981. Внезапна кончина на енорийския свещеник отец Михайлов. Руската Задгранична Църква не успява да намери български свещеник, който да го замести.

Март-април 1982. Отделяне от Руската Задгранична Църква. "Св. Троица" се присъединява (завръща се) към БПЦ. По искане на енорията, Св. Синод предлага за неин пастор протойерей Благой Чифлянов, по произход от Македония, професор по Литургика. Отец Чифлянов постъпва на служба.

Август 1992. Отец Чифлянов излиза в пенсия и е заместен от преподобния свещеноиконом Кръстан Вукашинов, родом от България, изпитан служител на Вярата в България и САЩ.

През 1996 са поръчани, изпълнени и монтирани широкоформатни репродукции на известни картини на сцени от Българската църковна история чрез дарения от енорияшите:
bulet point Асен Коцев и семейство, Дона и Рей Нюман, Дина Флоринова, Флоранс Маркс, Цонка Ангелова, Елеонора, Димитър, Йордан и Анета Димитрови, Борис, Зора, Антон, Даниел и Иван Аргилови, Крис и Кети Торбар, Джим и Дита Услис и семейство, Олга и Боб Кели и семейство.

1999. Църковният имот е изплатен изцяло.
2007-2008. Основен ремонт на част от църковната сграда. Обновени са клубната зала и прилежащите сервизни помещения, ел. и отоплителни инсталации, покрив. В ремонта на доброволен принцип се отличават енорияшите:
bulet point Жан Ервийо (ръководител на проекта), Милка Михайлов, Атанас Гесов, Доне Чалев, Олег и Никола Батови, Росен Генчев, Илиян Максудов, Ник Стефанов, Васил Попвасилев, Фред Меанчов и много други.

bulet point Председатели на църковното настоятелство на Св. Троица през годините:
Никола Бояджиев, пръв председател 1973 - 1981
Дамян Гулев, 1981 - 1985
Филип Меанчов, 1985 – 1992
Блаже Колев (Боб Кели), 1992 - 1998
Георги Варадев, 1998 – 2002
Никола Бояджиев, 2002 - 2006
Ник Стефанов, от 2006

Галерия снимки  
Списък на първоначалните членове  
Holy Trinity Stamp
 

НАЧАЛО | ИСТОРИЯ | ЗА НАС | ЗАЛА | КАЛЕНДАР-СЪБИТИЯ | ДАРЕНИЯ | КОНТАКТИ
© 2011. Македоно-българска източно-православна църква Света Троица. Всички права запазени.